Tromsø Top Team AS, heretter referert til som «TTT» har følgende tilbud og regler som gjelder:

Medlemskap

1.1 Du kan bli medlem fra det året du fyller 16. Påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år. 1.2 Dine besøk blir registrert i vår data-  base. Dette er kun til internt bruk. 1.3 TTT forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om bruk av betalings-kort konfidensielt. TTT sin behandling av personopplysninger skal skje iht. Personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk. 1.4 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved mislighold av medlemskapet forbeholder TTT seg retten til å kunne avslutte medlemskapet/heve kontrakten. 1.5  TTT fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte. 1.6  Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret. 1.7  Hvilemedlemskap: Du kan fryse medlemskapet ditt i opptil 2 måneder. 1.8 Ved sykdom: TTT refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig trenings- forbud fra lege i mer enn 3 uker, vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft. 1.9 Frys av medlemskap: Kontrakter med fullført bindetid kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dokumentasjon kreves. Medlemskapet  utsettes vederlagsfritt maks i 12 mnd. i henhold til dokumentasjon. 1.10 Under avtjening av førstegangstjeneste gir TTT utsettelse på bindingstidstid og betaling.

Garderobe

2.1 Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderobeskapene utover TTTs åpningstider. Utstyr kan oppbevares på henvist område. 2.2 Ta til enhver tid hensyn til andre medlemmer ved  fotografering og filming i treningssenteret. Spør alltid om lov til bruk om andre medlemmer havner i bildene. Fotografering er ikke tillatt i garderobene (selfies inkludert).

Trening

3.1 Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktør forandres fra sesong til sesong. TTT forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplanen. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på. 3.2 Medlemmer er plassert i grupper etter nivå. Det er opptil trener å avgjøre hvilken nivå medlemmet er på. 3.3  Du forplikter deg til å holde orden og rydde på plass utstyr som blir brukt etter deg.

Annet

4.1  Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jul/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold. 4.2  TTT forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post. 4.3  Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Komplett liste: www.rentsenter.no. Ved mistanke  kan TTT kreve at du avgir dopingprøve. Dersom du nekter å avlegge dopingprøve eller ved positiv test har TTT anledning til å heve medlemskapet. Som kunde hos Treningssenteret har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager. Dersom du har kjøpt tjeneste av Instinct ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at Instinct har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Medlemsvilkår
 1. Tromsø Top Teams hovedprodukt er løpende abonnements medlemskap til våre treningssentre med eller uten bindingstid.
 2. Medlemskapet løper fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du belastet for treningsavgift for en måned. veiledende treningsavgift er NOK kr 399,- pr. mnd. Din trekkdato blir den dagen din bestilling blir behandlet av oss.
 3. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.
 4. Tromsø Top Team har 16-års aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under 16 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.
Adgang
 1. Du må alltid ha med ditt personlige adgangskort til trening. Det er dette som gir deg adgang til senteret. Adgangskort henter du hos en av våre samarbeidspartnere, som er nærmere beskrevet i sms sendt når adgangskort blir produsert.
 2. Som medlem hos Tromsø Top Team kan du trene på alle våre sentre.
Medlemskort
 1. Mister eller skader et medlem et medlemskort må dette umiddelbart meldes til Tromsø Top Team på “Min side”, og vi vil utstede et nytt kort. En kortavgift pålydende kr 100,- vil bli trukket fra oppgitte betalingskort. Kortet kan hentes på oppgitt sted, sms med nærmere beskrivelse vil bli sendt når kortet produseres.
7,1.  Medlemskapet hos Tromsø Top Team er personlig og adgangskort skal ikke overlates/lånes til andre. Hvis to passerer på samme adgangskort, blir videokameraet ved inngangspartiet aktivert og vaktsentralen varslet. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert. Administrasjon av medlemskapet
 1. Som medlem hos Tromsø Top Team administrer du selv ditt eget medlemskap på minside. Dette betyr at du selv må logge deg inn på minside dersom du ønsker å endre personopplysninger, primærsenter, betalingskort, legge inn fryseperiode, avslutte medlemskapet etc. Oppsigelse pr. e-post eller brev er ikke gyldig. Du vil ved frys av medlemskap, eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.
 2. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.
 3. Det er mulig å fryse medlemskap med binding i inntil 3 måneder av gangen. Dersom du er medlem på et senter hvor medlemskapasiteten er fullt utnyttet kan du maksimalt fryse 1 måned av gangen. Frys av medlemskap må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter.
 4. Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på minside. Tromsø Top Team fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.
 5. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til support på Minside. Denne har du tilgang til som medlem.
Betaling
 1. Som medlem hos Tromsø Top Team aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned. Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på minside.
 2. Tromsø Top Team sender ut påminnelser via mail og/eller SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Kvittering for betalt medlemsavgift ligger tilgjengelig på minside under ”Betalinger”
Angrefrist Som kunde hos Tromsø Top Team har du full angrerett på din bestilling fra internett inntil 14 dager. Dersom du har kjøpt tjeneste av Tromsø Top Team ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at Tromsø Top Team har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Sikkerhet og trivselsregler
 1. Som medlem hos Tromsø Top Team skal du gjøre deg kjent med Sikkerhetsplanen for senteret du trener på. Dette er en tegning av senteret med informasjon om nødutganger, brannelementer, calling-stasjoner, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret.
 2. Tromsø Top Team har delvis bemannede treningssentre og derfor kameraovervåkning for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Kameraovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til dette.
 3. Trening hos Tromsø Top Team skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap. Husk å ta med egen hengelås!
 4. Som medlem hos Tromsø Top Team forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler, som er tilgjengelige lokalt på hvert senter.
 5. Tromsø Top Team kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.
Antidoping
 1. Som medlem hos Tromsø Top Team bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 2. Tromsø Top Team ønsker et sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer hos Tromsø Top Team må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir Tromsø Top Team rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Om Tromsø Top Team registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på Tromsø Top Team, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir Tromsø Top Team rett til å heve medlemsavtalen.
 3. Dersom man opplever å teste positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt.
Personvern
 1. Som medlem hos Tromsø Top Team samtykker du til at Tromsø Top Team innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, (Minside) og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte din personlige adgangskort på våre treningssentre.
 2. Som medlem samtykker du til at Tromsø Top Team kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
 3. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos Tromsø Top Team, og i en periode på etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er Tromsø Top Team ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til oss via support på minside
 4. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.
Tromsø Top Teams rettigheter
 1. Tromsø Top Team kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.
 2. Treningssenter-sentrene skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Tromsø Top Team seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge sentrene inntil 5 dager pr. kalenderår.
 3. Tromsø Top Team har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Tromsø Top Team varsle medlemmene før endringene trer i kraft.
Personvernerklæringer
 1. Generelt
Tromsø Top Team tar ditt personvern alvorlig og vil verne om dine opplysninger og påse at disse kun benyttes til på forhånd bestemte formål. Det vil kun være enkelte av Tromsø Top Team ansatte som vil ha fullt innblikk i dine personopplysninger, og vi har gode rutiner for å sikre og håndtere opplysningene. Behandlingsansvarlig er daglig leder Tromsø Top Team
 1. Hva vi benytter personopplysningene til
Tromsø Top Team bruker dine personopplysninger til blant annet til:
 1. å administrere ditt kundeforhold
 2. å måle antall brukere ved det enkelte treningssenter slik at vi kan optimalisere treningstilbudet vårt
 3. Innsyn, retting, supplering og sletting
Som medlem hos Tromsø Top Team har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, og kreve disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger da det er frivillig å gi fra seg disse. Dette gjelder likevel ikke for opplysninger som etter personopplysningsloven kan oppbevares og behandles uten samtykke, for eksempel opplysninger som er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold med oss. Dersom du ønsker innsyn, retting, supplering eller sletting ber vi om at du tar kontakt med oss på via support på minside. Vi vil besvare din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.
 1. Lagring
Vi lagrer ovennevnte personopplysninger så lenge du er medlem hos Tromsø Top Team, og i en periode på etter opphør av avtalen.
 1. Utlevering
Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving, regnskapsbehandling og til de som forestår kameraovervåkningen i våre sentre.
 1. Kontakt og nyhetsbrev
Tromsø Top Team benytter personopplysningene for å komme i kontakt med deg og holde deg informert om Tromsø Top Team og treningssentrene. Som medlem har du samtykket til at Tromsø Top Team kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
 1. Kameraovervåking
Tromsø Top Team har ubemannede treningssentre. På denne måten holder vi kostnadene nede. Som kjent kan det forekomme hærverk og ulykker på bemannede og ubemannede treningssentre. Tromsø Top Team har derfor kameraovervåkning. Kameraovervåkningen er automatisert, og innsyn i opptakene vil kun bli gjort dersom vi har mottatt melding om at noe har skjedd i ett våre treningssentre som nødvendiggjør slikt innsyn. Opplysningene lagres ikke lenger enn 7 dager, men inntil 30 dager dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller ulykker.
 1. Cookies
En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som en webserver kan lagre på brukerens harddisk når denne laster ned sider fra den aktuelle serveren. Formålet med en slik fil er primært å lagre opplysninger om brukerens interaksjon med serveren for å kunne gjenkjenne brukeren ved senere anledninger og effektivisere senere besøk på samme nettsted.
 1. Refundering
Av grunner forårsaket feil fra vår side kan du kreve refundering. Vi kontrollerer alle gjenstander som er returnert som skadede eller defekte. I tilfelle vi ikke finner feil, forbeholder vi oss retten til å belaste deg for varen / varene og for å gjenvinne våre gebyrer og utgifter fra deg. – Mitt betalingskort er endret / utløpt – Hvordan mottar jeg tilbakebetalingen min? Vi behandler alle refusjoner til det originale kortet som ble brukt når du bestilte bestillingen. Hvis kortet ditt er utløpt, utbetales det direkte til ditt kontonummer. – Når mottar jeg tilbakebetalingen min? – Vi handler alle refusjoner [samme dag vi mottar varene tilbake / innen 1 dager etter behandlet bestilling, og det kan ta opptil 3 virkedager for at refusjonen skal vises på ditt kort.